אודות

היקפי תכנון

היקף הפרויקטים של המשרד שאושרו, בוצעו או בתכנון עומד על זכויות בניה בהיקף של:

0מ״ר

הכוללים:

מגורים:

0יחידות דיור

מסחר תעסוקה ותחבורה:

0מ״ר

תיירות:

0חדרי מלון

ערים חדשות ויישובים

מובילים למרחב בנוי בר קיימא בישראל חברים במועצה הישראלית לבניה ירוקה

המועצה הישראלית לבניה ירוקה היא הגוף המוביל בתחום הבניה הירוקה בישראל ומחברת בין כלל בעלי העניין בתחום לפעילות לפעילות משותפת. אנו גאים להיות חברים בה.

02.

חבילת תכנון כוללת

למשרד ניסיון בתחום ניהול תכנון, ליווי ביצוע ושיווק פרויקטים בהיקפים ניכרים

כמנהל וכאדריכל ראשי של חברות מתכננות של רמ"י ומשרד הבינוי, בחברות ממשלתיות וציבוריות בארץ ובחו"ל. אדר' לייטרסדורף שימש לאורך השנים בין השאר כיו"ר מועצת המנהלים של החברה הממשלתית לתיירות, החברה לפיתוח חוף אילת, החברה לפיתוח ים המלח והמנהלה לפיתוח התיירות בנגב וכיו"ר פעיל ומתכנן "על" בחברת יזום ובניה בפלורידה שהקימה באורלנדו שכונות מגורים בהיקף של אלפי יח"ד

עבודה עם רשויות המדינה

החברה מסווגת במשרד השיכון בהתמחות "אדריכל שלד ת.ב.ע, בינוי 1:500 וניהול ופיקוח הנדסי בהיקף של 1,000 יח"ד ומעלה, אדריכל אב/ ומתאר לתוכניות גדולות".

החברה רשומה במאגר המתכננים של משרד הבטחון/אגף בינוי בתחומי בינוי ערים, תכנון אזורי, תכנון אדריכלי למגורים, טרמינלים, מבני ציבור, תעשיות ומבנים/מתקנים ייעודיים מורכבים כמו גם יעוץ הנדסת דרכים וכספי סיוע. החברה מנהלת ומבצעת תכנון עבור רמ"י המסגרת השותפות 'תהל-לייטרסדורף חברה מתכננת' כמו כן מסווגת החברה כמתכנן ראשי לתכנון תחנות רכבת עבור רכבת ישראל

התמחות בפרויקטים מורכבים בלו"ז קצר

המשרד התמחה בהובלת צוותי יועצים ומומחים בהיקף גדול לתכנון מגה-פרויקטים עבור משרדי הממשלה שבהם נדרש הליך מהיר של תכנון סטטוטורי בכל הדרגים, כמו גם תכנון אדריכלי מוקדם ובנוסף ניהול ותאום עבודת משרדי תכנון שעסקו במקביל בתכנון התשתיות ההנדסיות, בתכנון המפורט של המבנים ובפיקוח עליון על מכלול העבודות. במטרה לענות על אילוצי לוחות זמנים פיתח אדר' לייטרסדורף הליך של תכנון במקביל של כל המדרג התכנון

בין לקוחותינו:

img1