אזה"ת צפון מערבי קדימה צורן

  • 4מבט כללי
  • B-מבט מכביש 4

תב"ע מפורטת של קמפוס תעסוקה, מסחר ובילוי ייחודי.
חזון הפרויקט הוא ליצור סינרגיה בין מתחם מתקדם ובר קיימא של עבודה, מסחר, בילוי ובידור לבין אלפי הדונמים של היערות והפארקים הסמוכים באנ"מ אילנות, תוך מיצוי פוטנציאל ההון האנושי של האזור, זמינות של קרקעות פרטיות וציבוריות, חשיפה ונצפות מעולים לכביש 4 הארצי, נגישות תחבורתית מצוינת על פי תכנון מאושר, רשת שבילי אופניים אזורית ענפה ופוטנציאל סטטוטורי מאושר בדרג של תכנית מחוזית

התכנית צופה פני עתיד ומתאפיינת בגמישות מרבית שתאפשר עירוב שימושים במתחמים מודולריים וקליטה של השינויים החזויים במנעד הביקושים. כך ניתן לשלב מנעד רחב ביותר של אפשרויות פיתוח לתעשייה נקייה, משרדים, מסחר, אחסון, שירותי אוכל ומשקה, אולמות לשמחות, מכרזי בילוי ובידור וכו'.