גני תעשייה- אריאל

  • תמונה2
  • מודל תכנון של גני תעשייה אריאל2
  • ייעודי קרקע גני תעשייה אריאל5

בהמשך לאישור תכנית אב שערכנו ל"גני תעשיה" עבור משרד המדע והפיתוח, בשטח של כ – 1085.0 ד', הכנו תכנית מפורטת בתחום הקרקעות הזמינות לפיתוח במטרה ליצור תנופת פיתוח  מידית לעיר אריאל. התכנית המפורטת מייעדת 363.0 ד' וכ- 90,000 מ"ר מבונים ליעודים של תעשיות עתירות ידע, מכוני מחקר מכללות וכד' הנהנות ממגוון רחב של שירותים: מנהלה, משרדים, ספריה ,מטבח וחדר אוכל ,אולמות כינוס וכד' , תוך שימת דגש  על מרחבים פתוחים ומפותחים, חזות המבנים, חניה  ורמה גבוהה של שימור איכות הסביבה.

תכנון אדריכלי מפורט למעטפת של – 11 – מבני תעשיה / מחקר רב תכליתיים ותכנון אדריכלי של המבנה המרכזי לתכליות של ספריה, חדר אוכל, אולמות וכד' תוך התגברות וניצול תנאי טופוגרפיה קשים, ומציאת פתרונות תכנוניים הן לנגישות של המערכות המוטוריות והן לתנועת הולכי הרגל.