דן אכדיה- הרצליה

  • Long West Per
  • דן אכדיה- חזיתות
  • תכנית בינוי-S

פיתוח קומפלקס מלונאי יחודי הגדול במדינה  לאורך שפת הים , יצירת טיילות להולכי רגל , הנגשת העיר לים, יצירת חניונים תת קרקעיים ומיזעור הסתרת מבטים מהעיר לים.