דרום-מזרח אשקלון

  • דרום מזרח אקלון הדמיה מבט מדרום
  • דרום מזרח אשקלון מבט מצפון
  • דרום מזרח אשקלון
  • דרום מזרח אשקלון רכבת
  • דרום מזרח אשקלון רכבת קלה
  • דרום מזרח אשקלון 2
  • דרום מזרח אשקלון מבט לפארק 2
  • דרום מזרח אשקלון מבט לפארק

תכנית מפורטת למתחם מגורים חדש בחלק הדרום-מזרחי של העיר אשקלון. התכנית מכילה כ-7,500 יח"ד ובצפיפות ממוצעת של כ-15 יח"ד לדונם נטו. אתר התכנית מוגדר כמתחם 17 בתכנית המתאר החדשה שבהכנה, אשר שמה דגש, בין היתר על איזון הפיתוח בין צפון העיר לדרומה ועל עיצוב שדרות בן גוריון כשדרה העירונית הראשית.
התכנית מהווה פוטנציאל לחיזוק השכונות הדרום-מזרחיות בעיר, אשר להן ממשק משמעותי עימה, כשפיתוחה יגדיל את התכנות המימוש של פעולות שונות להתחדשות עירונית.