היישוב ליבנה

  • Binuy_HRH001-j_11-7-17_OP A 1-1250-LR
  • Plan_HRH001-j_11-7-17_OP A 1-1250-LR2

תכנית מפורטת בהיקף כ-450 דונם, לישוב בעל צביון כפרי, המאפשרת בנייתן של 500 יח"ד במגוון טיפוסים – צמודי קרקע, דו-משפחתי גן-גג ובנייה מדורגת, עם כ-100 יחידות אירוח כפרי, מבני ציבור-מסחר ושטחים פתוחים.

תצורת הבינוי מאופיינת בניצול תנאי הטופוגרפיה, תוך שימור ושילוב ערכי טבע, נוף והיסטוריה מקומיים.
מטרת התכנית היא יצירת מקום מגורים אטרקטיבי, שישרת את אתרי וערכי הטבע , העתיקות והנוף הקיימים בסביבה תוך יצירת בסיס תיירותי ונקודת יציאה של המבקרים באזור.