הישוב חירן

  • לייטרסדורף_חירן_פרספקטיבה
  • לייטרסדורף_חירן_מרכז
  • תשריט -SSS
  • Layout1

תב"ע מפורטת להרחבת הישוב ב-3 השלבים מתוך הארבעה שהוגדרו בתכנית המתאר לישוב. התכנית תוכננה במסגרת וד"ל (ועדה לדיור לאומי) ואושרה ע"י כל מוסדות התכנון בזמן שיא של פחות משנה. התכנית מכילה 1,800 יחידות דיור בתמהיל דירות גדול המאפשר מגורים בישוב לאוכלוסיות מגוונות.