הרחבת הישוב נופים

  • נופים- הרחבה
  • נופים- הרחבה בינוי

תכנית מפורטת בהיקף של כ-380 דונם להרחבת היישוב הקיים. התכנית כוללת שטחי ציבור, מסחר ותרבות ופירוט לטיפוסי מגורים מגוונים שצפיפותם הממוצעת – כ- 5 יח"ד לדונם. התכנית המפורטת קודמה על בסיס תכנית השלד להרחבת ישוב, שגם כן הוכנה על ידי המשרד.