הרחבת הישוב נופים

  • תכנית בינוי+תשריט SS

תכנית מפורטת בהיקף של כ-148 דונם להרחבת היישוב הקיים בעוד 120 יח"ד. התכנית כוללת שטחי ציבור, מסחר ותרבות ופירוט לטיפוסי מגורים מגוונים שצפיפותם הממוצעת – כ- 5 יח"ד לדונם. התכנית המפורטת קודמה על בסיס תכנית השלד להרחבת ישוב, שגם כן הוכנה על ידי המשרד.