התחדשות עירונית פארק הזהב- קרית שמונה

  • תשריט - SS
  • תכנית בינוי פארק הזהב
  • פיתוח נוף פארק הזהב

תב"ע מפורטת המסדירה את אי ההתאמות והסתירות בין הבנוי בפועל לבין המצב הסטטוטורי לבין הרישום בטאבו וזכויות החכירה. התוכנית הוכנה בראיה אזורית עירונית ומקומית משולבת וכוללת תכנון של עיבוי מרקמי מושכל של מגורים בהיקף של 1,135 יח"ד בבניה רוויה וצמודת קרקע בשילוב אזור מסחרי, משרדים, מסעדות, מרכז ספורט, מבני ציבור ופארק עירוני, בהיקף כולל של כ – 200,000 מ"ר זכויות בניה. פיתוח המגורים נעשה בשילוב תכנון ופיתוח "פארק הזהב"  לתפקוד מקומי, עירוני ואזורי ותוספת בניה חדשה עם רכיבים עירוניים משלימים כגון אזורים לפנאי ונופש , בית אבות, מרכז ספורט, מבני ציבור ואטרקציות מגוונות.