התחדשות עירונית לשכונת גבעת ציון, אשקלון

  • שכונהLR
  • הדמיחת מתחם 3
  • הדמיית מתחם ליבה
  • אזור תעשייה
  • הדמיחת מתחם 1
  • all

תכנית אב להתחדשות עירונית בשכונת "גבעת ציון" באשקלון.

הבדיקות המקדימות לעריכת התכנית כללו ניתוח מעמיק לכלל צורות הבינוי בשכונה ולפיכך הוצעו מספר מסלולים להתחדשות עירונית: התחדשות במתחמי שיכונים התחדשות המתחמים במסלול פינוי-בינוי ואיתור קרקעות משלימות עבור ישימותו הכלכלי של הפרויקט. התחדשות צמודי קרקע ויחידות טוריות (בגדר מתווה מומלץ) באמצעות תוספת של זכויות בנייה ותוספת יח"ד נוספת ליחידות הקיימות במגרשים העונים על הקריטריונים. והתחדשות של אזור התעשייה באמצעות עידוד מגמות פיתוח והתחדשות באמצעות תוספת של זכויות בנייה והרחבת השימושים המותרים למבני מסחר ומשרדים.

בסך הכל התכנית מציעה תוספת של כ-1,130 יח"ד בתרחיש בו 100% מהתוספות האפשריות מתממשות.