מעלה אדומים

  • מעלה אדומים
  • מעלה אדומים2
  • מעלה אדומים3
  • מעלה אדומים תכנוןjpg

משרדנו ביצע את איתור המיקום להקמת העיר, הכנה ותאום של תכנית אזורית, תכנית שלד, תכנית מתאר, תכניות מפורטות, תכנית בינוי לביצוע ותאום בין מכלול המשרדים שעסקו בתכנון האדריכלי המפורט. היעד המדיני: אכלוס מהיר ומסיבי של ציר ירושלים-יריחו. היקף: תכנון אזורי של 30,000 דונם, תכנון העיר בהיקף של 2,700 דונם ו- 10,000 יח"ד והכנת 6 תכניות מפורטות בהיקף של 4,772 יח"ד. אילוצים: האתר שנקבע על ידי הממשלה להקמת העיר נמצא על ידנו, לאחר בדיקה, כבלתי מתאים. היה צורך בהכנת חלופות מיקום וקבלת אישור וועדת השרים למיקום החדש שהומלץ על ידנו. עיריית ירושלים התנגדה להקמת העיר ופעלה בהתאם בכל הדרגים. כך גם הממשל האמריקאי, שהתנגד להקמת יישובים חדשים מעבר "לקו הירוק".  לו"ז: תוך 4 חודשי תכנון (מיום אישור המיקום להקמת העיר) – ליווינו את פריצת מערך התשתיות ותוך 24 חודשים השלמנו את התכנון בכל הדרגים, קיבלנו את מכלול האישורים והתחלנו בבניית 900 היח"ד הראשונות באמצעות 15 חברות תכנון ו- 12 חברות קבלניות ובמקביל השלמנו את הכנת 6 התכניות המפורטות לבניית 4,772 יח"ד. כל ההליך התכנוני – סטטוטורי ופיזי בוצע במקביל תוך היזון חוזר עם המזמין, הרשויות ומכלול היועצים והמתכננים.