כרמי גת, מתחם 02- קרית גת

  • תשריט+בינוי - SSS

תב"ע מפורטת ל-1,320 יחידות דיור בצפון קרית גת, מהווה חלק מתכנית להרחבת העיר קרית גת צפונית לכביש 35 ומזרחית לכביש 40 מתחם 02 הנו אחד מבין ארבעה מתחמים המרכיבים הרחבה זו, בהתאם לתכנית המתאר שקודמה במקביל.

מתחם 02 נמצא במרכז אזור הפיתוח, אליו מתנקזים צירי הפעילות מדרום, מצפון וממזרח. התכנית מאפשרת בנייתן של 1,320 יח"ד במגוון טיפוסים – צמודי קרקע ובנייה רוויה מ-5 ועד 21 קומות עם הנחיות ליח"ד קטנות. בנוסף כוללת התכנית חזית מסחרית, מבני ציבור ושטחים ירוקים.

 התכנית מאופיינת במערך של צירים ירוקים לאורך צירי התנועה הראשיים, לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים, המחברים את המתחם אל מרכז הפארק העירוני . התכנית קודמה ואושרה על ידי הועדה לדיור לאומי במסלול אישור מהיר שארך כשנתיים בלבד.