מרכז טופז- דימונה

  • photoshop2 תכנית קונספטואלית
  • מצב מוצע -S
  • פיתוח-SS
  • פרץ סנטר5
  • פרץ סנטר פנים

הפרויקט ממוקם בכניסה הראשית לעיר דימונה וחשוף חזיתית ונגיש לציר ארצי ודרך מס' 25. מכיל חטיבת קרקע גדולה יחסית של כ- 169 דונם לפיתוח קומפלקס משולב של מסחר, תיירות, בילוי, בידור, תחנת תדלוק ושירותים הנהנים מהאפקט הסינרגי ביניהם.

היקף זכויות הבניה בתכנית עומד על כ- 71,000 מ"ר מהם כ- 50,000 מ"ר שטחים עיקריים.

הקמת הפרויקט המסחרי תרמה בהמשך להעלאת תדמיתה של העיר, מספקת מקורות תעסוקה לתושביה והעלתה את היקף ומגוון השירותים הניתנים לתושבי העיר והאזור.