נאות אשלים – ראשון לציון

  • AL15_08_18_9566
  • AL15_08_30_1464
  • AL15_08_30_1476
  • AL15_08_30_1483
  • תמונה2
  • תכנית ידנית

תב"ע מפורטת ל-2,460 יחידות דיור, ציר תנועתי אליפטי, סביב פארק מרכזי ופיתוח נופי מרכזי השוזרים ומחברים את המתחמים למרקם אורבני שלם. התב"ע אושרה והשכונה נבנתה, שווקה ואוכלסה.