נווה ים- ראשון לציון

  • AL15_08_18_9652
  • ייעודי קרקע - S
  • SS-נספח בינוי
  • AL15_08_30_1611

תב"ע מפורטת במערב ראשון לציון, בין רח' הרב יוסף עזרן ורח' אבני החושן ושטחה כ- 182.0 דונם בבעלות פרטית. חטיבת הקרקע צרה ומאורכת (באורך של 1.0 ק"מ) הממוקמת בתווך בין שתי שכונות.

בתוכנית 924 יח"ד בצפיפות ממוצעת של 5 יח"ד לדונם, 45% הפקעה למבני ציבור, שצ"פ ודרכים וסה"כ שטח מבונה של כ –233,000 מ"ר.