עיר ימים- נתניה

  • לייטרסדורף_עיר_ימים_1
  • לייטרסדורף_עיר_ימים_6
  • לייטרסדורף_עיר_ימים_7
  • לייטרסדורף_עיר_ימים_5
  • לייטרסדורף_עיר_ימים_4
  • לייטרסדורף_עיר_ימים_3
  • לייטרסדורף_עיר_ימים_2
  • תשריט+פיתוח-S

תב”ע מפורטת ל- 1,740 דונם לחוף הים בפתחת פולג. מוקד משולב של שכונות מגורים מסחר ותיירות הכולל מגוון של אמצעי אכסון תיירי, אתרי נופש, שמורת טבע, שטחי ספורט, מבני ציבור ושימושים משלימים. הסינרגיה בשילוב מתחמי הפיתוח אפשרה העלאת היקף ורמת האטרקטיביות של מתחמי המגורים והתיירות. התוכנית כוללת  4,640 יח"ד, 3,150 יחידות אכסון תיירי, 45,000 מ"ר מסחר וסה"כ מעל מיליון מ"ר זכויות בניה.

סרטון הסבר לפרויקט: