פיתוח שפת הים בבת ים

  • הדמיית שפת הים בת ים
  • מצב מוצע שפת הים בת ים
  • פיתוח על תצא
  • פיתוח נופי של חוף הים בבת ים

תב"ע מפורטת המשתרעת לאורך 1.3 ק"מ של חוף בת-ים, מראשון לציון ועד לתל אביב יפו. התכנית הוזמנה והוכנה לאחר אישור "תכנית אב לריוויירה בת ים" שהוכנה אף היא על ידי משרדנו, בליווי ועדת היגוי בשיתוף עם משרד התיירות, משרד הפנים, רמ"י, חמ"ת ועיריית בת ים ומכלול יועצים רב תחומי. כנספח לתכנית המפורטת צורף תכנון אדריכלי מנחה בקנ"מ 1:500 למבנה טיפוסי של מקבץ שירותי חוף.

 התכנית מציעה הנחיות לאיחוד וחלוקה בהיקף בניה כולל של כ – 460,000 מ"ר ושילוב של  1,265 יחידות אכסון מלונאיות, 182 יחידות דיור, מרכזים מסחריים, מבני ציבור ומוקדי שירותי חוף לאורך חוף הרחצה.