קדמת השרון

  • קדמת השרון22
  • לייטרסדורף_קדמת-השרון_1
  • קדמת השרון33
  • תמונה33
  • תשריט+פיתוח-S

הכנת בסיס סטטוטורי לתכנון ומימוש יעדים ברמה הארצית: העתקת תע"ש לנגב לחיזוק הפריפריה וצמצום מפגעים בטיחותיים וסביבתיים בשלוש הרשויות הגובלות – תכנון מרכז מטרופולויני משני כולל מערכות תנועה לשימוש הקרקע השונים וברמה המקומית תוספת תעסוקה ומגורים עקב לחצי פיתוח של הישובים בטבעת החיצונית של מטרופולין תל אביב. יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים בבניה רוויה המורכב משתי אונות עם פארק ומבני ציבור ותעסוקה במרכזם.

(בשיתוף מזור-פירשט אדריכלים)

לסרטון הפרויקט: