קציעות- מתקן שהיה למסתננים

  • Untitled-1
  • AL14_03_10_4575
  • AL14_03_10_4620
  • AL14_03_10_4594
  • general_view
  • 2

מתקן שהייה פתוח למגורי מסתננים מאפריקה בסטנדרטים ראויים אך בתקציב מוגבל. לאור החלטת הממשלה, נדרש לו"ז מיידי להקמת הפרויקט. בתוך 16 חודשים באמצעות הפעלת 31 מתכננים ויועצים, בחרנו את מיקום המתקן, הכנו תכנית מתאר ארצית, תכניות מפורטות ותכניות לביצוע ובמקביל תכנון אדריכלי מוקדם. תנאי אי הוודאות הפוליטיות הכתיבו את הכנת שלד התכנית שיאפשר שינוי יעוד הקומפלקס על מנת לאפשר הסבה מהירה לבסיס חילי. לאור החלטות הבג"צ שהתקבלו בימים אלו תיתכן ההסבה כאמור.