שדרות-פלח 10 "שכונת הבוסתנים"

  • sderot-c03_00000
  • sderot-c08_00000
  • sderot-c05_00000
  • sderot-c06_00000
  • sderot-c07_00000
  • sderot-c11_00000_2
  • בינוי ותשריט -SS

תכנית מפורטת להרחבה לעיר שדרות לכיוון צפון. התכנית מכילה כ-1,624 יח"ד בשטח לפיתוח של כ-1250 דונם. שטח התכנון חופף את השטחים הפתוחים של פארק שקמה ומוקפת ברכסי כורכר טבעיים ויערות קק"ל.
התכנית שימשה כפיילוט למסמך מדיניות שיקולי מגוון ביולוגי ושירותי מערכת של מחוז דרום ובעקבות הפיילוט המוצלח, מסמך המדיניות אושר במחוז דרום והנחיותיו תקפות לכלל התכניות העתידיות בשטחים פתוחים באזור. ממצאי הפיילוט גרמו לשינוי משמעותי בגבולות הפיתוח של השכונה, ותרמו לתכנון שכונה קומפקטית המבוססת על עקרונות ברי-קיימא.