תמ"א 39 – מרחב ניצנים

  • binuy shlav A_LR
  • 01 gil_2
  • nizanim -09-a4
  • 24MN-yeudim-hatimat memshala2

מטרת התכנון: הקמת מרקמי מגורים קהילתיים כחלק ממכלול הפתרונות המוצעים למתיישבי חבל עזה וצפון השומרון במסגרת תכנית ההתנתקות, תוך שמירה וטיפוח מרחבי השטחים הפתוחים שבין אשדוד לאשקלון לרבות עיגון מעמד הסטטוטורי והבטחת יחסי גומלין מיטביים בין ההתיישבות החדשה לבין ערכי הנוף והסביבה הייחודיים והפיתוח העירוני של אשקלון.
קביעת אזורי פיתוח ובינוי לצורכי המתיישבים בדרג תכניות מפורטות מהן ניתן להוציא היתרי בניה בתחום שטח המיועד לבינוי.
התכנית , מיקום, יעודים, היקפים וסוג בניה:
התוכנית משתרעת על כ- 40,000 דונם בתחומי השיפוט של באר טוביה, חוף אשקלון ואשקלון וכוללת שלושה מתחמי מגורים בהיקף 2,004 יח"ד, 2 מוקדי תיירות בהיקף של 1,550 יחידות אכסון , פארקים, שמורות טבע , מרכזים מסחריים, תשתיות ותשתיות על ציבוריות.
תכניות מפורטות: תכניות מפורטות כוללות הוראות, נספחים ותשריטים המאפשרים הוצאת היתרי בניה, שהוכנו
ל-2 מתחמים של מרקמי מגורים קהילתיים בהיקף 1,653 יח"ד צמודות קרקע, בשטח של 2,625 דונם הכוללים מבני ציבור מסחר ומערכות תשתית. בהמשך הוכנו תכניות בינוי לביצוע לאזורי המגורים ולמכלול התשתיות. לאחר מכן ביצענו פיקוח עליון על ביצוע התשתיות בהתאם.